Handelsbetingelser af abonnementer for café n’joy

 

Aftaleindgåelse og kontaktinformation

Disse handelsbetingelser gælder for alle aftaler, der indgås mellem Café N’Joy / café-njoy.dk (herefter omtalt som ”Café N’Joy”) og en privatkunde(herefter omtalt som ”Kunden”) i relation til køb af abonnement på café-njoy.dk. Café N’Joy vil være aftalepart for købet, og vores kontaktinformationer er følgende:             

Café N’Joy

CVR-nummer: 39206161

Banegårdsgade 1             

8000, Aarhus C               

Telefon: 88 17 68 68             

E-mail: info@cafe-njoy.dk

Køb af abonnement anses som bindende fra Kundens bekræftelse af køb af abonnementet.
Café N’Joy anbefaler derfor, at Kunden læser handelsbetingelserne grundigt igennem, inden Kunden indgår en aftale om køb af et abonnement.

Abonnementet

Ved valg af medlemskab tegner kunden abonnement på ophold hos Café N’Joy samt eksklusive rabat og medlemsfordele. 

Kunden har mulighed for tre forskellige medlemskaber á 49 kr, 99 kr eller 149 kr.  

I hvert valg af medlemskab, har kunden mulighed for at vælge x antal gratis drikkevarer fra menukortet pr. måned. Disse, som hører ind under gratis drikkevarer, udgør her overskrifterne: ‘Drikkevarer’ og ‘Varme drikke’. Det vil derfor sige, at betegnelsen drikkevarer i denne sammenhæng ikke indeholder overskrifterne: ‘Friskpresset Juice’, ‘Smoothie’, ‘Milkshakes’, ‘Cocktails’ og hvad der ellers kan betegnes som værende drikkevarer


Priser, ordrebekræftelse og rabatter 

Priser for medlemskab vil for hver enkel Kunde afhænge af, hvilket medlemskab der for kunden vælges pr. måned. Der er mulighed for at oprette medlemskaber på kampagnepriser 6 el. 12 måneder og derved opnå en samlet mdr besparelse.

Alle priser er angivet i danske kroner.
Produktet er pålagt moms.

Når Kunden har købt et abonnement, sender Café N’Joy efterfølgende en ordrebekræftelse via e-mail.

Abonnementet kan være solgt med rabat i forbindelse med kampagner eller på baggrund af særskilte aftaler. Rabatten vil som udgangspunkt gælde som en introduktionsrabat og vil derfor frafalde eller gradvist udfases efter første abonnementsperiode, medmindre andet er aftalt.

Betaling 
Inden abonnementsaftalen er indgået, får Kunden opstillet muligheder for betaling. Disse muligheder omfatter kort-og mobilepaybetaling, hvor der tilmeldes og betales på månedlig basis. Ved kampagner eller medlemskaber der varer 6 el. 12 mdr, skal Kunden betale for hele abonnementets løbetid.

Retur- og fortrydelsesret 
Der er ikke retur- og fortrydelsesret på køb af abonnement på café-njoy.dk 

Løbetid og opsigelse          

Abonnementet løber som udgangspunkt på månedlig basis (30 dage). Er der tale om oprettelse af abonnement via kampagner på 6 el. 12 måneder betales hele abonnementets løbetid. Abonnementet fornyes automatisk derefter på den månedlige basis.      

Kunden har mulighed for opsigelse, der udgør løbende måned + 30 dage. 
Abonnementer skal opsiges skriftligt til info@cafe-njoy.dk

Renter og misligholdelse    

Ved forsinket betaling (senest 7 dage efter opkrævning) opkræver Café N’Joy morarenter og kompensationsgebyrer pr. påbegyndt måned efter abonnementets forfaldsdato, indtil betaling sker i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Café N’Joy opkræver et rykkergebyr på DKK 100,00 efter 1. udsendt betalingspåmindelse, for at give kunden en chance på at reagere. Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag kunne medføre overgivelse til retslig inkasso uden yderligere varsel, og Café N’Joy vil kunne opkræve inkassoomkostninger i overensstemmelse med lovens bestemmelser.

Ved Kundens betalingsmisligholdelse er Café N’Joy berettiget til ikke at udlevere abonemmentets rettigheder til rabat eller lign herved at tilbageholde yderligere leverancer eller dele heraf til Kunden uden at pådrage sig ansvar. Café N’Joy er endvidere berettiget til at ophæve den misligholdte abonnementsaftale, efter Kunden har misligholdt en betalingsforpligtelse. Dette gør sig også gældende i det tilfælde, hvor abonnementet allerede er påbegyndt. Ophæver Café N’Joy en aftale som følge af Kundens betalingsmisligholdelse, har Café N’Joy ret til eventuel skadeserstatning efter dansk rets almindelige regler herom.


Overdragelse af abonnementet                 
Abonnementet kan alene overdrages i sin helhed til en anden Kunde MED Café N’Joy forudgående tilladelse.

Forbehold 
Café N’Joy tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer.

Rettigheder og copyright 

Café N’Joy eller tredjeparter har rettighederne til alt materiale, som Kunden tilgår fra sit abonnement på café-njoy.dk. Dette medfører, at Kunden hverken er berettiget til at videredistribuere, ændre eller offentliggøre Café N’Joy indhold, medmindre dette er lovligt efter undtagelser i lovgivningen, eller medmindre Café N’Joy eller den relevante tredjepart har afgivet forudgående samtykke. En handling i strid med Café N’Joy’s rettigheder vil anses som et alvorligt brud på abonnementsaftalen og kan medføre erstatningsansvar. 

Databeskyttelse 

Kunden afgiver personoplysninger i relation til kontaktpersoner og brugere. Café N’Joy indsamler, behandler og lagrer personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Hvis du ønsker mere information vedrørende de oplysninger, som vi indsamler, og måden, hvorpå de bruges, henviser vi til vores privatlivspolitik.

Cookies 
Café N’Joy hjemmesider anvender cookies. Hvis du ønsker mere information om vores brug af cookies på vores hjemmesider, kan du kontakte os via mail. 

Ændringer

Café N’Joy forbeholder sig retten til at ændre priser og handelsvilkår, hvis det er nødvendigt, herunder i tilfælde af funktionsændringer, ændret lovgivning, regulering eller praksis. Væsentlige ændringer vil blive varslet via mail mindst 30 dage, inden de træder i kraft.

Værneting og lovvalg 

Disse handelsbetingelser, og enhver aftale vedrørende køb af abonnementer fra Café N’Joy, er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse hermed, skal afgøres ved Københavns Byret.

 

 

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0